Green Man Rising 2017 - Live FinalPosted Tue 20 Jun. 2017

As well as being the year of our 15th birthday (!!!), 2017 marks the 10th anniversary of Green Man Rising: our annual showdown between the best unsigned acts in the UK. ️

We’re chuffed to announce this year’s six finalists, who each compete for the coveted opening slot on our revered Mountain Stage at Green Man 2017. Siobhan Wilson​, Keto​, Bad Parents​, Francobollo​, Omaloma and SAP​ will throw down their musical gauntlets for their place on the Mountain Stage, which this year they’ll be sharing with the likes of PJ Harvey​, Ryan Adams​, Future Islands​ and The Shins​.

The live final takes place on Wednesday 5 July at the Camden Assembly. Entry is totally FREE but you'll need to sign up for tickets using the DICE - Just For You app - https://dice.fm/event/green-man-rising-2017-final-5th-jul-camden-assembly-london-tickets

The finalists will be judged by a suitably esteemed panel of musos, featuring experts from Clash Magazine​, BBC 6 Music​, Domino Recording Company​, Noisey​, The Guardian​, 4AD​, CAA - Creative Artists Agency, London Evening Standard​ and (of course) Green Man Festival. With an eclectic roster of musical styles ranging from space pop to lo-fi folk, we’re certain that this year’s final is going to be one of the best yet.

Our Rising contestants never fail to astound us with their swoon-worthy talents, but 2017 took the competition to an insane new level! We had a record number of entries, and with so many skilled songsmiths on display, the task of whittling down the numbers to a core group finalists was painstakingly difficult.

The Green Man Rising Final is FREE but please sign up for tickets using the DICE app - https://dice.fm/event/green-man-rising-2017-final-5th-jul-camden-assembly-london-tickets

____________________________________________

Green Man Rising - Cyhoeddi’r Artistiaid ‘Byw’ Terfynol

Mae eleni yn flwyddyn o bwys - yn ogystal â’r ffaith ein bod yn dathlu ein pen-blwydd yn bymtheg oed (!!!), mae 2017 yn nodi 10fed pen-blwydd Green Man Rising: ein cystadleuaeth flynyddol i’r goreuon ymhlith artistiaid sydd heb arwyddo yn y DU.

Nawr, rydym wrth ein bodd yn cael cyhoeddi enwau’r 6 chystadleuydd a ddaeth i’r brig, a fydd yn ymgiprys am y slot agoriadol chwenychedig ar Lwyfan y Mynydd yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd 2017.

Cynhelir y perfformiad byw terfynol ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf yn y Camden Assembly. A chofiwch! Mae mynediad yn rhad ac am ddim!

Bydd Siobhan Wilson, Keto, Bad Parents, Francobollo, Omaloma a SAP yn derbyn yr her gerddorol am le ar Lwyfan y Mynydd ac eleni byddant yn rhannu’r llwyfan hwn ag artistiaid fel PJ Harvey, Ryan Adams, Future Islands a The Shins.

Mae doniau llesmeiriol cystadleuwyr Our Rising yn ein syfrdanu bob tro, ond mae 2017 wedi mynd â’r gystadleuaeth i lefel newydd wallgof! Derbyniwyd y nifer mwyaf eto o geisiadau, a chan fod cymaint o saernïwyr caneuon yn cael eu hamlygu, roedd y dasg o ddewis a dethol er mwyn cael grŵp craidd o artistiaid yn un fileinig o anodd.

Ar ôl oriau o drafodaethau cerddorol, daeth ein panel i benderfyniad, ac o’r diwedd gallwn ddatgelu pwy yw’r perfformwyr talentog sydd wedi llwyddo i gyrraedd y ffeinal eleni!

Bydd yr artistiaid terfynol yn cael eu beirniadu gan banel uchel ei barch o wybodusion cerddorol, ac yn eu plith arbenigwyr o Clash Magazine, 6Music, Domino Records, Noisey, The Guardian, 4AD, CAA, The Evening Standard ac (wrth gwrs) Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Gyda rhestr eclectig o arddulliau cerddorol sy’n amrywio o space pop i lo-fi folk, rydym yn sicr y bydd y ffeinal eleni yn un o’r rhai gorau eto.

Chwech o artistiaid gorau Prydain ‘heb eu harwyddo’ + canolfan newydd sbon danlli i ddawnsio ynddi + feibs chwedlonol y Dyn Gwyrdd = noson fythgofiadwy yn y ddinas. Ac mae’r cwbl am ddim! Byddai’n gywilyddus colli hynny.

Keep reading

Settlement 2018 - Music & Activity Line-Up

The Settlement is back for another year. So feast your eyes on the musical delights, workshops & family fun we've get up our sleeve for 2018...

2018 Lineup: The War on Drugs, Fleet Foxes, John Grant, Grizzly Bear & More

Following on from year's extra-special 15th anniversary, we're delighted to announce our first wave of acts who'll be storming the stage in the Black Mountains, deep in the heart of the Brecon Beacons 16-19 August 2018...

Green Man 2018 Earlybirds Sold Out

A big thank you to everyone who snapped theirs up today!

A massive thank you!

Wow!! What an incredible FIFTEENTH birthday that was.. Our hearts are full of love and we're so thankful to you for making this weekend the most special, unforgetable weekend ever.

Performing Arts at Green Man 2017

Back of Beyond makes a triumphant return at Green Man 2017 with an incendiary assortment of dance, circus and performing arts. This year, the area is located in the alluring shadows of the Green Man, awakening the lively spirit of the Black Mountains with a rambunctious roster of legend-themed performance.

Join us for this year's Settlement

We're often asked what the Settlement is all about.. Here's a beautiful film shot during last year's Settler's Pass to give you a good idea!