Home

Green Man 2015: August 20-23

Dear friends old and new
Meet the Green Man Bringers, they
know everything you need to know
about Green Man 2015.

 Go for a scroll 

Welcome

In the breathtaking beauty of the Brecon Beacons –  where mystical leylines converge amid ancient Welsh oak trees, something magical is stirring... 

Follow the shamanic spirit of the Green Man and indulge in four days of freedom, love and wonder that offers a totally unique festival experience.

Roam wild and explore 10 themed areas, with over 400 music acts of every genre to discover and 1,500 multi-arts performers across 17 stages.

Family-run and proudly independent, thanks to your inspirational support Green Man continues to celebrate brilliant music, good times and great causes.  

Join like-minded folk at the world’s friendliest festival. The twelfth annual Green Man is nigh – and it just wouldn’t be the same without you.

Croeso

Yn harddwch anhygoel Bannau Brycheiniog lle mae leylinellau cyfriniol yn cydgyfarfod yng nghanol coed derw Cymreig hynafol, mae rhywbeth hudol yn ystwyrian...

Dilynwch ysbryd shamanaidd y Dyn Gwyrdd gan ymbleseru am bedwar diwrnod o ryddid, cariad a rhyfeddod sy'n cynnig profiad o Ŵyl hwyliog ac unigryw.

Crwydrwch ar led a chwilota mewn 10 o ardaloedd thematig gyda 400 a mwy o berfformiadau cerddorol o bob genre i'w darganfod a 1,500 o berfformwyr amlgelfyddyd ar 17 o lwyfannau.

Mae Dyn Gwyrdd, sy'n fenter deuluol a hollol annibynnol, diolch i'ch cefnogaeth ysbrydoledig chi, yn parhau i ddathlu cerddoriaeth gampus, amseroedd da ac achosion teilwng. Ymunwch ag eneidiau hoff cytûn yn yr Ŵyl fwyaf cyfeillgar yn y byd.

Mae deuddegfed ŵyl flynyddol y Dyn Gwyrdd yn nesáu   - ac ni fyddai yr un fath rywsut heboch chi.